Grodziska Biblioteka Publiczna

Grodziska Biblioteka Publiczna prowadzi działalność służącą zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych, informacyjnych, samokształceniowych społeczności miasta i powiatu oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
BIBLIOTEKA OFERUJE SWOIM UŻYTKOWNIKOM:
- bogaty Księgozbiór,
- literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- literaturę naukową i popularnonaukowa dla wszystkich uczących się i pogłębiających swoje zainteresowania,
- księgozbiór regionalny,
- zbiór czasopism,
- dokumenty życia społecznego Grodziska Wlkp. i regionu.
Dostęp do informacji
- bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych z różnych dziedzin wiedzy,
- dostęp do Informacji o Unii Europejskiej,
- bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych z różnych dziedzin wiedzy,

Zapraszamy na stronę internetową: http://biblioteka.gro.pl/
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim