AED w Urzędzie Miejskim

Dla podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim, z inicjatywy Burmistrza Henryka Szymańskiego zakupiony został Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) – urządzenie ratujące ludzkie życie w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca. Pracownicy grodziskiego ratusza zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy, przy użyciu defibrylatora. Urządzenie jest już ogólnie dostępne w holu głównym Urzędu Miejskiego.

Najchetniej czytane

2019-12-23
Harmonogram odbioru odpadów na rok 2020
2019-11-29
Afrykański Pomór Świń
2020-01-08
Grodziskie licytacje WOŚP
2019-10-17
Burmistrz podziękował nauczycielom
2019-11-13
Informacja Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim