AED w Urzędzie Miejskim

Dla podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim, z inicjatywy Burmistrza Henryka Szymańskiego zakupiony został Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) – urządzenie ratujące ludzkie życie w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca. Pracownicy grodziskiego ratusza zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy, przy użyciu defibrylatora. Urządzenie jest już ogólnie dostępne w holu głównym Urzędu Miejskiego.

Najchetniej czytane

2019-05-07
Selekt - zmiany w przepisach od 2020 roku
2019-05-09
99. urodziny Pani Heleny
2019-05-31
Kalendarium wydarzeń - czerwiec 2019
2019-05-06
Jubileusz małżeński
2019-05-21
Ogłoszenie o konkursie
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim