Ogłoszenie

Grodzisk Wlkp., 13 września 2018 roku
 
Uprzejmie informuję, że trwają prace nad projektem uchwały „Roczny Program Współpracy Gminy Grodzisk Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”. Projekt programu w załączeniu.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące programu mogą być wnoszone w formie pisemnej przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, w terminie do dnia 24.09.2018 roku. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest p. Paweł Lubik, pokój nr 10 (I piętro).
 
 
Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego
/-/ Henryk Szymański
 

Najchetniej czytane

2019-05-31
Kalendarium wydarzeń - czerwiec 2019
2019-05-21
Ogłoszenie o konkursie
2019-07-01
PRZYGOTOWANIA DO SEZONU ZIMOWEGO
2019-06-27
UWAGA ROLNICY I ZAKŁADY PRODUKCJI ROLNEJ
2019-05-17
Kolejna promocyjna niespodzianka w Grodzisku Wielkopolskim
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim