Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego w latach 2002 - 2018

Drodzy Mieszkańcy gminy Grodzisk Wielkopolski,

po 16 latach, w których z Państwa woli pełniłem zaszczytną funkcję Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, podjąłem decyzję o niekandydowaniu w tegorocznych wyborach samorządowych na pełnione przez 4 kadencje stanowisko. Były to lata sumiennej służby i bezwarunkowego poświęcenia na rzecz rozwoju gminy.
Całym sercem starałem się tak sprawować powierzony mi mandat, by wszystkim mieszkańcom gminy Grodzisk Wielkopolski żyło się coraz lepiej, z poczuciem bezpieczeństwa i wiarą w lepsze jutro.

Minione lata, to wiele ważnych decyzji, przeprowadzonych inwestycji i rozwiązanych problemów, którym przyświecał jeden cel – poprawa warunków życia mieszkańców i rozwój gospodarczy gminy przy maksymalnym wykorzystaniu środków zewnętrznych.
Czy mi się to udało? Mam poczucie, że wykorzystałem wszystkie możliwości, a efekty możecie Państwo ocenić sami.
Łączna wartość pozyskanych środków zewnętrznych wyniosła ponad 100 mln złotych.
Chciałbym wymienić kilka zrealizowanych zadań: utworzenie Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej - Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych, powołanie Uniwersytetu III Wieku, rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej, infrastrukturalnej. Byłem inicjatorem budowy nowej siedziby ZUS, KRUS i Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.
Ponadto, udało nam się poprawić bezpieczeństwo w rejonie wielu ulic i dróg poprzez remonty, modernizacje, a także przebudowę skrzyżowań, pobudowanie chodników i bezpiecznych przejść. Obwodnica miasta pozwoliła wyprowadzić ruch ciężkich pojazdów z centrum. Skanalizowaliśmy i zwodociągowaliśmy prawie całą gminę. Powstała oplatająca miasto sieć ścieżek pieszo – rowerowych,  pozwalająca na bezpieczne przemieszczanie pomiędzy miejscowościami. Dużo uwagi poświęciłem także ochronie środowiska i zieleni miejskiej. Zmodernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków oraz Stację Uzdatniania Wody w Kąkolewie i Woźnikach. Pobudowaliśmy wodociąg w Albertowsku.
Zależało mi, by Grodzisk Wielkopolski stał się miastem ludzi aktywnych, z pasją, zaangażowanych w życie gminy. To dlatego wybraliśmy  hasło – miasto z życiem. Coraz liczniejszy udział naszych mieszkańców w rajdach, festynach, koncertach i innych ofertach rekreacyjno – sportowych potwierdza, że nie był to tylko pusty slogan. Rozwijające się nieustannie budownictwo mieszkaniowe również pokazuje, że gmina Grodzisk Wielkopolski to dobre miejsce do życia.
Cieszę się, że udało nam się reaktywować grodziskie piwo i Grodziskie Piwobranie – nasze tradycyjne święto, że dzieci i młodzież nadal grają w piłkę nożną, która ma długoletnie tradycje w naszym mieście. Jestem dumny, że kultywujemy zwyczaj pielgrzymowania do grobu ojca Bernarda, któremu Grodzisk Wielkopolski zawdzięcza dobrodziejstwo w postaci cenionej i bogatej w walory smakowe wody. Z dumą patrzę na nasze szkoły, których oblicze jest coraz piękniejsze, choć mam świadomość, że potrzeb jest jeszcze wiele. Myślę jednak, że moi następcy będą o tym pamiętać.
Zawsze starałem się wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców. Jestem przekonany, że tylko wymagając od siebie można wymagać od innych, by osiągać zamierzone cele. Ja miałem również szczęście do ludzi, których spotkałem na swojej drodze, zawsze otwartych na współpracę, odważnych i kompetentnych. Wszystkie te komponenty połączone z wiedzą i wieloletnim doświadczeniem przyczyniły się do tego, że społeczeństwo zaufało mi 4 krotnie.

Drodzy Grodziszczanie,

Przyjmijcie proszę słowa wdzięczności za tę wieloletnią współpracę. 
Dziękuję za wyrozumiałość, cenne uwagi, liczne inicjatywy i ciekawe pomysły.
Dziękuję Radnym Rady Miejskiej za nieocenioną, społeczną służbę. Jestem zaszczycony, że mogłem z Państwem pracować dla rozwoju naszej gminy.
Dziękuję liderom środowisk wiejskich za ich pracę na rzecz lokalnych społeczności.
Dziękuję licznym organizacjom pozarządowym i instytucjom.
Grodziski ratusz stał się przez te lata moim drugim domem, a pracująca w nim „moja drużyna”, to - zapewniam Państwa - osoby kompetentne, wykształcone i oddane sprawom gminy. Dziękuję im za te lata wytężonej pracy i zaufanie, którym mnie obdarzyli.
Dziękuję dyrektorom, kierownikom, prezesom wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych. Praca z Państwem była dla mnie wyróżnieniem.
Dziękuję właścicielom firm i przedsiębiorstw, którzy każdego roku wspierali nasze inicjatywy.
Dziękuję także mojej rodzinie, za wyrozumiałość, cierpliwość i wsparcie, na które zawsze mogłem liczyć.

Szanowni Państwo,

życzę „Naszej Małej Ojczyźnie”, dalszego rozwoju, by była bezpiecznym i nadal pięknym domem dla nas wszystkich. Kolejnym Burmistrzom życzę pomyślności, poszanowania dla pracy ich poprzedników oraz wielu sukcesów w działalności na rzecz gminy Grodzisk Wielkopolski.   

 

              Burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego

                                                                                          /-/Henryk Szymański