Komunikat nr 2 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o uruchomieniu przedszkoli

Po dokonaniu analizy treści wytycznych sanitarnych oraz możliwości zastosowania ich w realiach działania naszych placówek, informujemy, że istnieje możliwość uczęszczania w zajęciach edukacyjno – wychowawcze dla dzieci sześcioletnich w Przedszkolu im. Krasnala Hałabały oraz oddziałach przedszkolnych działających w szkołach podstawowych.

Dzieci sześcioletnie kończą w tym roku edukację przedszkolną, by od września rozpocząć naukę w szkole. Zależy nam, by dać im możliwość jak najlepszego przygotowania się do kolejnego etapu ich edukacji. Dla ich rozwoju psycho – społecznego ważne jest też, by miały szansę przygotować się do pożegnania się z przedszkolem, swoją Panią oraz kolegami i koleżankami z grupy. Mamy świadomość, że zakończenie edukacji przedszkolnej jest dla tych dzieci ważnym momentem ich życia. Z tych powodów zapraszamy je do naszych placówek w pierwszej kolejności.

Zaostrzone rygory sanitarne przewidują obecność maksymalnie 12 dzieci w jednej sali – czyli połowy stanu dotychczasowego. W chwili obecnej nie jesteśmy więc w stanie zapewnić miejsca dla wszystkich dzieci, które do tej pory korzystały z opieki przedszkolnej. Wraz z ewentualnym zmniejszaniem wymogów i łagodzeniem obostrzeń będziemy zapraszać do naszych placówek kolejne grupy dzieci.

Do tego czasu, prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość.

Mamy świadomość szeregu trudności, z jakimi muszą borykać się rodzice naszych przedszkolaków w sytuacji epidemii i konieczności pozostawania dzieci w domach. Czynimy wszystko, aby być jak najlepiej przygotowanym do przyjęcia Waszych dzieci z powrotem do przedszkola. Musi się to jednak odbywać z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i przy zwiększonych środkach ostrożności. Tak samo jak rodzice – również i my troszczymy się o zdrowie dzieci. Wznowienie funkcjonowania oświaty musi się też odbywać na jasnych zasadach, które nie spowodują przekroczenia obowiązujących limitów i wytycznych – a jednocześnie nie będą komplikować i tak już niezwykle trudnej sytuacji.

W kolejnych dniach będziemy kontaktować się z rodzicami dzieci młodszych, celem rozpoznania ich potrzeb w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi w naszych przedszkolach.

Kolejne oddziały  przedszkolne uruchamiane będą w miarę potrzeb, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych obostrzeń.

Najchetniej czytane

2020-07-02
Ostatnie pożegnanie
2020-07-30
Stan epidemiologiczny na dzień 29 lipca 2020 roku
2020-09-29
SPRZEDAJ - WYMIEŃ na grodziskim "pchlim targu" w dniu 3 października
2020-06-29
Zapraszamy na Wakacyjny Rajd Nordic Walking
2020-07-14
SERCE na nakrętki
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim