Informacja KRUS - konkurs dla dzieci i młodzieży

Na stronie internetowej www.krus.gov.pl został ogłoszony Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku 11 - 14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci, związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.  Zgłoszenia należy przesłać wraz formularzem zgłoszeniowym do dnia 31.08.2020r. do godz. 24:00 na adres e-mail: rymowanka@krus.gov.pl
W temacie e-mail należy wpisać : Konkurs na rymowankę – Imię i Nazwisko dziecka.
Szczegółowe informacje, Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy zostały zamieszczone na stronie internetowej Kasy pod linkiem: https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/dobrze-sie-czuje-gdy-o-bezpieczenstwie-rymuje/

Najchetniej czytane

2020-05-18
Gospodarka odpadami w gminie Grodzisk Wielkopolski - harmonogram na 2020 rok
2020-06-09
Wybory Prezydenckie 2020
2020-07-02
Ostatnie pożegnanie
2020-05-08
Komunikat nr 2 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o uruchomieniu przedszkoli
2020-05-22
Nabór wniosków związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest w roku 2020
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim