Informacja dotycząca akcji protestacyjnej nauczycieli

Informacja dotycząca przedłużającej się akcji protestacyjnej
pracowników szkół podstawowych i przedszkola prowadzonych przez

gminę Grodzisk Wielkopolski w dniu 9 kwietnia 2019 r.

Drodzy mieszkańcy gminy Grodzisk Wielkopolski

W związku z przedłużającą się akcją protestacyjną pracowników szkół podstawowych i przedszkola prowadzonych przez gminę Grodzisk Wielkopolski informuję, że w dniu 9 kwietnia 2019 r. (wtorek) żadna z placówek oświatowych nie będzie zamknięta. W 3 szkołach tj.: Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Kąkolewie, Szkole Podstawowej w Grąblewie oraz Szkole Podstawowej w Słocinie, które nie przystąpiły do strajku zajęcia dydaktyczne odbywać się będą bez zmian.

Opiekę nad dziećmi w dalszym ciągu sprawować będzie dyrekcja i nauczyciele nie biorący udziału w strajku. Proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i w miarę możliwości pozostawienie dzieci w domach. Podejmujemy starania, aby zapewnić opiekę dzieciom, które będą najpilniej jej potrzebowały. Dowozy szkolne będą funkcjonowały bez zmian.

W przypadku dalszego przedłużania się akcji strajkowej będę na bieżąco Państwa informować o podjętych działaniach w celu zapewnienia opieki dzieciom i uczniom w placówkach prowadzonych przez gminę Grodzisk Wielkopolski.

Ponadto pragnę uspokoić rodziców uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego. Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami szkół, monitorujemy obecną sytuację i podejmujemy działania, aby uczniowie mogli przystąpić do egzaminów zgodnie z kalendarzem szkolnym. 

Z poważaniem
 
Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

/-/ Piotr Hojan

 

 

 

Najchetniej czytane

2019-05-31
Kalendarium wydarzeń - czerwiec 2019
2019-05-21
Ogłoszenie o konkursie
2019-07-01
PRZYGOTOWANIA DO SEZONU ZIMOWEGO
2019-06-27
UWAGA ROLNICY I ZAKŁADY PRODUKCJI ROLNEJ
2019-05-17
Kolejna promocyjna niespodzianka w Grodzisku Wielkopolskim
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim