Inwestycje w Gminie Grodzisk Wielkopolski

Przebudowa ulicy Słowackiego w Grodzisku Wlkp.
 
W lipcu  zakończono prace związane z przebudową ulicy Słowackiego. W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia chodników i ulicy z kostki betonowej, miejsca parkingowe oraz sieć kanalizacji deszczowej.  
 
 
 
Remont budynku po byłym dworcu w Ujeździe na potrzeby turystyki i rekreacji.
 
W lipcu zakończono również prace związane z remontem budynku po byłym dworcu w Ujeździe na potrzeby turystyki i rekreacji. W ramach prac wykonano wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, odnowienie elewacji budynku, wykonano roboty budowlane wewnątrz budynku dworca oraz wyposażono dużą salę w meble. Dla celów turystyki i rekreacji w sąsiedztwie budynku zamontowano drewnianą altanę ogrodową wraz z montażem małej architektury.  Projekt był współfinansowany ze środków PROW. 

Operacja pod nazwą „Remont budynku po byłym dworcu w Ujeździe na potrzeby turystyki i rekreacji”, mająca na celu utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku poprzez adaptację budynku dawnego dworca PKP oraz zagospodarowanie terenu przy budynku na cele rekreacji plenerowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

 
Budowa oświetlenia ulicy Żwirki i Wigury w Grodzisku Wlkp. 
 
W minionym miesiącu zakończono budowę oświetlenia przy ulicy Żwirki i Wigury. W ramach zadania wykonano montaż słupów oświetleniowych stylizowanych wraz z oprawami.
 
 
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Wlkp.
 
Trwają prace wykończeniowe w budynku szkoły podstawowej. W ramach prowadzonej inwestycji  od strony północnej istniejącego budynku szkoły powstanie dwukondygnacyjny obiekt mieszczący 6 izb lekcyjnych wraz z węzłami sanitarnymi, kotłownią, klatką schodową i łącznikiem między budynkami. W sąsiedztwie budynku wykonane zostaną również ścieżki z kostki betonowej oraz dojście do szkoły.
 
Przebudowa ulicy Gnińskiej w Grodzisku Wlkp.
 
Trwają prace związane z budową nawierzchni jezdni ulicy Gnińskiej z kostki betonowej w formie ciągu pieszo - jezdnego oraz kanalizacji deszczowej. Na obecnym etapie wykonano prace ziemne oraz podbudowy i rozpoczęto układanie nawierzchni z kostki betonowej.
 
Remont odcinka drogi w Kąkolewie.
 
Trwają prace związane z remontem odcinka drogi gminnej w Kąkolewie (od budynku OSP do budynku szkoły). W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni oraz nawierzchnia chodników i zjazdów z kostki betonowej wraz regulacją odwodnienia.
 
 
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grodzisku Wlkp.
 
Trwają prace związane z remontem budynku szkoły. W ramach prac wykonany zostanie remont pomieszczeń sanitarnych, administracyjnych, korytarzy, auli oraz izb na II i III piętrze. 
 
Przebudowa drogi gminnej z Grodziska Wlkp. do Słocina – etap II.
 
W dniu 12 lipca br. gmina podpisała umowę na przebudowę drogi gminnej z Grodziska Wlkp. do Słocina – etap II o łącznej długości 0,581 km. W wyniku przebudowy drogi szerokość jezdni uregulowana zostanie do 6 m. Jezdnia otrzyma nową nawierzchnię mineralno - asfaltową. Na całej długości drogi wykonana zostanie droga dla pieszych i rowerów oraz chodnik. Cały odcinek drogi zostanie oświetlony latarniami ulicznymi z energooszczędnymi oprawami typu LED z regulacją mocy. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na terenie wsi wykonane zostanie jedno wyniesione przejście dla pieszych z oznakowaniem aktywnym i sygnalizacją ostrzegawczą. Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo z odprowadzaniem wód do kanalizacji deszczowej i jej nowych elementów. Prace rozpoczną się 13 sierpnia.  

Najchetniej czytane

2019-05-07
Selekt - zmiany w przepisach od 2020 roku
2019-05-13
Obchody 100 lecia Aeroklubu Polskiego w Poznaniu na lotnisku w Kąkolewie
2019-05-09
99. urodziny Pani Heleny
2019-05-06
Jubileusz małżeński
2019-05-16
Rodzinny Rajd Rowerowy - Zapraszamy
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim