Nabór wniosków związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest w roku 2020

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o wykonanie w roku 2020 usługi usunięcia wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Grodziskiego w roku 2019-2020”.

Wnioski o likwidację wyrobów zawierających azbest można składać do 25 września 2020r. w urzędzie Gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, a której przewiduje się usunięcie wyrobów budowlanych zawierających azbest. Prace będą realizowane do 30 października 2020r.

Regulamin realizacji zadania oraz formularz wniosku wraz z załącznikami są dostępne na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim oraz Urzędów Gmin: Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Wielichowo a także w siedzibach ww. Urzędów.     Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia do wyczerpania środków finansowych. Dofinansowanie do kosztów demontażu lub samego odbioru wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, transportu i unieszkodliwienia ich na składowisku przyznawane będzie w wysokości   100 % całkowitych kosztów. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz budżetów Gmin: Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec i Wielichowo.

 

Dokumenty do pobrania :

1. Regulamin finansowania zadania.

2. Wniosek o sfinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Grodziskiego w 2020 roku.

3. Zgoda współwłaściciela na realizację zadania – w przypadku demontażu azbestu.

4. Oświadczenie o pomocy de minimis.

5. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie.

6. Formularz informacji o pomocy de minimis.

7. Formularz informacji o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Najchetniej czytane

2020-07-02
Ostatnie pożegnanie
2020-07-30
Stan epidemiologiczny na dzień 29 lipca 2020 roku
2020-09-29
SPRZEDAJ - WYMIEŃ na grodziskim "pchlim targu" w dniu 3 października
2020-06-29
Zapraszamy na Wakacyjny Rajd Nordic Walking
2020-07-14
SERCE na nakrętki
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim