Obowiązki gminy dotyczące zwierząt bezdomnych

Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie zwierząt, zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. 

Gmina Grodzisk Wielkopolski zapewnia zwierzętom bezdomnym schronienie poprzez ich umieszczenie w schronisku dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach.

W roku 2018 w schronisku w Obornikach umieszczono 8 psów. W roku 2017 umieszczono w schronisku 16 psów.

Do czasu umieszczenia w schronisku zwierzęta czasowo przebywają w przytulisku prowadzonym przez Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o.

Zwierzętami w przytulisku opiekują się wolontariusze, którzy również zajmują się poszukiwaniem dotychczasowych lub  - jeśli taki się nie zgłosi – nowych właścicieli dla zwierząt. Odbywa się to za pomocą profilu społecznościowego
https://www.facebook.com/Przytulisko-w-Grodzisku-Wlkp-253337961810056/

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone jest przez Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. ul. Kościańska 31, 62-065 Grodzisk Wielkopolski na podstawie podpisanej umowy. Odbywa się ono po uzyskaniu zgłoszenia od mieszkańców.

Zgodnie z definicją określoną w ustawie o ochronie przez zwierzęta bezdomne rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Należy pamiętać, że wszystkie psy w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy” to głównie zwierzęta nie odpowiednio dopilnowane przez właściciela.

Ważne jest również by właściciele zwierząt pamiętali o swoich obowiązkach, a w szczególności:
-prowadzeniu psów poza swoimi posesjami na smyczy,
-o stałym skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi,
-nie wprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
- nie wprowadzaniu psów na teren placów zabaw,
- sprzątanie pozostawionych przez psy nieczystości.

W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.

 

Najchetniej czytane

2019-06-13
Konkurs – „Król Kibiców” XIII Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”
2019-05-07
Selekt - zmiany w przepisach od 2020 roku
2019-05-09
99. urodziny Pani Heleny
2019-05-31
Kalendarium wydarzeń - czerwiec 2019
2019-06-07
Komunikat- zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim