Odznaczenia za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego

W środę, 27 listopada, podczas obrad Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak wręczył trzem mieszkańcom naszej gminy zaszczytne odznaki honorowe „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.
Odznaczenia przyznano decyzją kapituły oraz uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego, na wniosek Przewodniczącego Sejmiku Samorządowego. W uroczystości uczestniczył Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Henryk Szymański.
Mirosława Szpot – wieloletnia Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, zaangażowana od wielu lat w życie gminy, wspierająca wiele inicjatyw służących mieszkańcom, Dorota Momot – od lat dbająca o poprawę jakości życia kobiet na wsi, zaangażowana w budowanie ich poczucia własnej wartości oraz integrująca od wielu lat środowiska wiejskie oraz Jan Koza – wieloletni Sekretarz Gminy, dla którego praca na rzecz rozwoju gminy Grodzisk Wielkopolski była prawdziwą pasją, odznaczeni zostali za swój szczególny wkład w budowę potencjału gospodarczego, kulturalnego i społecznego Wielkopolski oraz wspieranie wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju środowiska wiejskiego i  umacnianie tożsamości regionalnej.

Wyróżnionym gratulacje złożyli Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan i Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Gawron.

 

Najchetniej czytane

2020-02-27
Harmonogram odbioru odpadów na marzec 2020 r.
2020-03-25
Harmonogram odbioru odpadów do maja 2020 roku
2020-05-18
Gospodarka odpadami w gminie Grodzisk Wielkopolski - harmonogram na 2020 rok
2020-03-31
KORONAWIRUS
2020-04-24
Oświadczenie Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim