Po raz kolejny apelujemy o rozsądek

W trakcie przeglądu  stanu dróg gruntowych stwierdzono w m. Grąblewo porzucone  materiały budowlane, folie, natomiast w miejscowości Ptaszkowo odpady bio.
Pomimo obowiązku pozbycia się śmieci zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego, odpady są bezmyślnie pozostawiane w miejscach publicznych. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że odpady takie można BEZPŁATNIE oddać na Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( tzw. PSZOK – ach), funkcjonujących w poszczególnych Gminach , należących do Związku Międzygminnego 'Selekt'.
Przypominamy, że zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski - właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego min. poprzez: wyposażenie nieruchomości w zamknięte pojemniki do zbierania odpadów komunalnych. Odpady wielkogabarytowe bądź niebezpieczne, mieszkańcy Gminy Grodzisk Wielkopolski mogą bezpłatnie oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ul. Kościańskiej 32.

Po raz kolejny apelujemy;  nie zaśmiecajmy swojego otoczenia i dbajmy wszyscy razem o ład i estetyczny wygląd naszego miasta i gminy.

 

Najchetniej czytane

2019-06-13
Konkurs – „Król Kibiców” XIII Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”
2019-05-07
Selekt - zmiany w przepisach od 2020 roku
2019-05-09
99. urodziny Pani Heleny
2019-05-31
Kalendarium wydarzeń - czerwiec 2019
2019-06-07
Komunikat- zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim