Rekrutacja uczniów do szkół podstawowych w gminie Grodzisk Wielkopolski

Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wielkopolskim uprzejmie informuje, że w dniach  15.04.2019 r.  –  10.05.2019 r. trwa składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klas I szkół podstawowych gminy Grodzisk Wielkopolski na rok szkolny 2019/2020 w ramach postępowania rekrutacyjnego, zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.
Rodzice dokonujący zapisu dziecka do klasy I wypełniają druk: Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły w roku szkolnym 2019/2020 wraz z adresem zamieszkania.
Wypełnione druki rodzice składają w sekretariacie szkoły wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość dziecka.
Wniosek można pobrać na stronach internetowych: Gminy, szkół lub odebrać osobiście w sekretariacie.

W załączeniu:

Zarządzenie nr 9/2019 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 31.01.2019 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły w roku szkolnym 2019/2020

 

Najchetniej czytane

2019-06-13
Konkurs – „Król Kibiców” XIII Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”
2019-05-07
Selekt - zmiany w przepisach od 2020 roku
2019-05-09
99. urodziny Pani Heleny
2019-05-31
Kalendarium wydarzeń - czerwiec 2019
2019-06-07
Komunikat- zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim