Rozpoczynamy działania związane z powołaniem Grodziskiej Rady Seniorów.

W związku z planowanym powołaniem w naszej gminie Grodziskiej Rady Seniorów, zapraszamy osoby w wieku 60+ , które zamieszkują na terenie gminy Grodzisk Wlkp. na bezpłatne szkolenie, podczas którego wypracowane zostaną dokumenty niezbędne do powołania i funkcjonowania Rady Seniorów w Grodzisku Wielkopolskim.
Termin szkolenia to 29 czerwca – 1 lipca 2020 r, miejsce realizacji to: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, Rokosowo 1, 63-805 Łęka Mała www.rokosowo.pl.

Podczas 3 – dniowego warsztatu uczestnicy poznają zagadnienia związane z:
    • aktywnością społeczną seniorów, w tym działaniami Rad Seniorów,
    • metodom prowadzenia dialogu, ich technikom i narzędziom,
    • konsultacjom, sposobom angażowania seniorów w życie społeczne,
    • współpracą i partnerstwem z lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz seniorów,
    • sposobami włączania grodziskich seniorów w działalność społeczności lokalnej.

Spotkanie będzie także okazją do wzajemnego poznania się i integracji, wymiany doświadczeń
i pomysłów na wzmocnienie aktywności grodziskich seniorów.
Szkolenie będzie trwało 21 godzin rozłożonych na 3 dni szkoleniowe i będzie prowadzone metodami warsztatowymi i aktywizującymi uczestników.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 26 czerwca 2020 r, do godz. 14.00
    • mailem: j.kalinska@grodzisk.wlkp.pl
    • osobiście w Gminnym Centrum Informacji, ul. Przemysłowa 7/1
Szczegółowe informacje można otrzymać pod numerem telefonu: 61 445 30 65 lub 532 728 094.
UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona.

Rada Seniorów jest zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który w oparciu o zasoby wiedzy i doświadczenia środowiska osób starszych współpracuje z samorządem lokalnym w obszarze spraw dotyczących osób starszych.
Celem Rady jest zwiększanie zainteresowania i zaangażowania seniorów w sprawy lokalnej społeczności, w szczególności dotyczące rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb środowiska osób starszych oraz pobudzania ich aktywności.

Najchetniej czytane

2020-05-18
Gospodarka odpadami w gminie Grodzisk Wielkopolski - harmonogram na 2020 rok
2020-03-31
KORONAWIRUS
2020-04-24
Oświadczenie Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
2020-06-09
Wybory Prezydenckie 2020
2020-05-08
Komunikat nr 2 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o uruchomieniu przedszkoli
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim