Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Zyczenia

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

 • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4221

Postępowanie administracyjne w sprawie podziału nieruchomości

Postępowanie administracyjne w sprawie podziału nieruchomości
 Podstawa prawna:
Art. 96 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 roku w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu.
 
 
I.ETAPY POSTĘPOWANIA  I  WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Opiniowanie wstępnego projektu podziału 
  - wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału. W przypadku gdy działka nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego należy złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy z określeniem zasad podziału
  - oświadczenie wnioskodawcy o znajomości wpisów w Księdze Wieczystej
  - wstępny projekt podziału przedstawiony na mapie zasadniczej
  - wypis z ewidencji gruntów
  - szkic ścian - oddzieleń przeciwpożarowych w przypadku podziału budynków
  Postępowanie kończy się wydaniem postanowienia lub decyzji o warunkach zabudowy
 2. Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości
  - wniosek o zatwierdzenie projektu podziału
  oświadczenie wnioskodawcy o znajomości wpisów w Księdze Wieczystej
  - projekt podziału sporządzony przez uprawnionego geodetę
  - odpis księgi wieczystej
  - wykaz synchronizacyjny w przypadku niezgodności ewidencji gruntów z księgą wieczystą   
  - postanowienie o zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału lub decyzja o warunkach zabudowy z określeniem zasad podziału 
 II. OPŁATY:
Nie pobiera się.
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA:
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku przez właściciela ; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni
 
IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza  Grodziska Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
V. SPRAWY PROWADZI:
Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 12, tel. 061 44 53 032
 
VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 
Załączniki: