Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

  • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4220

Uchylenie/zmiana decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego

Uchylenie / zmiana decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego
Podstawa prawna:
Art. 306a , 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa ( Teks jednolity Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zmianami )
Zgodnie z art. 254 Ordynacji podatkowej – decyzja ostateczna ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego na dany okres może być zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli po jej doręczeniu nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych, mających wpływ na ustalenie wysokości zobowiązania, a skutki wystąpienia tych okoliczności, zostały uregulowane w przepisach prawa podatkowego, obowiązujących w dniu wydania decyzji. Zmiana decyzji ostatecznej może dotyczyć tylko okresu, za który ustalono wysokość zobowiązania podatkowego.
W/w przepis odnosi się do sytuacji, kiedy w ciągu roku podatkowego nastąpiły zmiany powodujące powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
Obowiązkiem podatnika jest złożenie organowi gminy pisemnej informacji* w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, a także obowiązku organu podatkowego gminy do dokonania zmian decyzji ustalającej dany podatek.
* - informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach - sporządzonej na formularzu według ustalonego wzoru.
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
· wypełniona deklaracja, informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych   złożona w terminie 14 dni od dnia zaistnienia  okoliczności;
załączniki:
 ·przedłożyć do wglądu dokument na potwierdzenie wystąpienia nowych okoliczności,  np. akt notarialny, rozwiązanie umowy dzierżawy
II. OPŁATY:
Opłata skarbowa nie występuje.
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Miesiąc
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wlkp.
Wydział Finansowy
pok. nr 5
tel. (061) 44 53 084, 44 53 087
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza  Grodziska Wielkopolskiego  w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.
Odwołanie należy złożyć w biurze obsługi mieszkańca.
VI. UWAGI:
Brak