Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Zyczenia

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

  • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4221

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Podstawa prawna:
art. 50 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)
 
 
I.WYMAGANE DOKUMENTY:
1.  Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2.   Załączniki:
-­ 2 egz. kopii mapy zasadniczej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 obejmującej teren którego wniosek dotyczy i obszar na który ta inwestycja będzie oddziaływać – nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem i nie mniejszy niż 50 m wokół tej działki. ( na jednej z map należy wkreślić proponowaną lokalizację obiektów, przebieg inwestycji liniowej, granice terenu inwestycji)
-­   Uwaga! W Stosunku do inwestycji liniowych dopuszcza się mapę w skali 1:2000 ( Mapy do nabycia w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim ul. Żwirki i Wigury 1, tel. 061 44 52 511)
-­   Umowy z jednostkami gwarantującymi uzbrojenie terenu, a w przypadku istniejących sieci – zapewnienia dostaw:
·   wody (Miejski Zakład Komunalny w Grodzisku Wlkp. ul. Kościańska 32, tel. 061 44 47 186)
·   energii elektrycznej (ENEA S.A. w Opalenicy ul. 5 Stycznia 8, tel. 061 44 79 000)
·   gazu ( Wielkopolska Spółka Gazownictwa w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań)
·   inne
-­  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 
II. OPŁATY:
Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 107,00 zł
(wpłacać na rachunek bankowy Urzędu – Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp. Nr 58 9063 0008 0000 0011 1100 0001 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp.)
UWAGA! Sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej.
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA:
Do 30 dni. W sprawach skomplikowanych w ciągu 7 dni od daty otrzymania ostatniego uzgodnienia.
 
IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 
V. SPRAWY PROWADZI:
Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 12, tel. 061 44 53 033
 
VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 
Załączniki: