Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Zyczenia

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

  • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4221

Wydanie odpisu lub zaświadczenia z rejestrów stanu cywilnego

Wydanie odpisu lub zaświadczenia z rejestrów stanu cywilnego
 
Podstawa prawna:
Art. 44 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741 ze zm.)
 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o wydanie odpisu lub zaświadczenia.
  2. Dowód osobisty wnioskodawcy.
II. OPŁATY:
·    22 zł - Sporządzenie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego.
·    33 zł - Sporządzenie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego.
·    38 zł - Wydanie zaświadczenia o możności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą.
·    24 zł - Wydanie zaświadczenia o braku księgi, nie figurowaniu aktu w księdze, o dokonanych w księgach wpisów lub ich braku.
·    5 zł - Poświadczenie zgodności kserokopii dokumentu stanu cywilnego z oryginałem, od każdej strony.
·    26 zł - Inne zaświadczenia wydawane z rejestrów stanu cywilnego (np. o złożeniu dokumentów do ślubu, o braku przypisku pod aktem, potwierdzenie telegramu o ślubie, urodzeniu się dziecka, zgonie, itp.).
(Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 15 maja 2015 r. - tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)
(wpłacać na rachunek bankowy Urzędu – Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp. Nr 58 9063 0008 0000 0011 1100 0001 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp.)
UWAGA! Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty na konto Urzędu Miejskiego lub w kasie UM.
 
Uwaga:
Nie podlegają opłacie skarbowej podania i odpisy w sprawach m.in. alimentacyjnych, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia, szkolnictwa.
 
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
W dniu złożenia wniosku.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego 
ul. Stary Rynek 1 , 62-065 Grodzisk Wlkp.
pok. nr 11,  tel. (061) 44 53 060
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
 
VI. UWAGI:
·    Odpisy i zaświadczenia z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Wydawane są również na wniosek innych osób, które wykażą w tym interes prawny.
·   Do wniosku przesłanego pocztą należy dołączyć dowód wniesionej opłaty.