Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

  • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4220

Wydanie zaświadczenia o zaległościach podatkowych spadkodawcy

Wydawanie zaświadczeń o zaległościach podatkowych spadkodawcy
Podstawa prawna:
Art. 306a , 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa ( Teks jednolity Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.ze zmianami )
Zgodnie z art. 98, § 3 Ordynacji podatkowej – organ podatkowy wydaje zaświadczenie o wysokości znanych temu organowi zobowiązań spadkodawcy na wniosek osoby, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą.
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
·Uzasadniony wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań
podatkowych
załączniki:
·dokument potwierdzający, uprawdopodabniający otrzymanie spadku
/wniosek powinien zawierać m. in.: dane składającego wniosek, adres, nr NIP
lub PESEL, położenie nieruchomości, określenie okresu, jaki ma być ujęty w 
zaświadczeniu, w jakim celu ma być wydane zaświadczenie. Do wniosku należy
dołączyć dokument potwierdzający, uprawdopodobniający otrzymanie spadku/
II. OPŁATY:
Opłata skarbowa: 21 zł
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Bez zbędnej zwłoki – najpóźniej do 7 dni
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wlkp.
Wydział Finansowy
pok. nr 5
tel.(061) 44 53 088
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia:
Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia.
Zażalenie należy złożyć w biurze obsługi mieszkańca.
VI. UWAGI:
Brak