Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

  • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4220

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 ze zmianami).
 
I.WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1)  imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
2)  określenie przedmiotu i obszaru działalności,
3)  określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
4)  informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
5)  proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
6)  określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie powinni udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
 
II. OPŁATY:
- za wydaniezezwolenia – 107,00 zł
(wpłacać na rachunek bankowy Urzędu – Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp. Nr 58 9063 0008 0000 0011 1100 0001 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp.)
UWAGA! Sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej.
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.
 
IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia.
 
V. SPRAWY PROWADZI:
Wydział do spraw Wsi i Ochrony Środowiska pokój nr 2, tel. 061 44 53 074
 
VI. UWAGI: