Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

  • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4220

Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego/z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego

Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego / z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego
Podstawa prawna:
Art. 12, ust. 1, pkt 4 i art. 12, ust. 2-6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt 4 i art. 12, ust. 2-6 ustawy o podatku rolnym – zwalnia się od podatku rolnego – grunty lub prawo wieczystego użytkowania gruntów nabytych w drodze kupna na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej 100 ha oraz grunty Państwowego Funduszu Ziemi i Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objęte w trwałe zagospodarowanie w celu utworzenia nowego gospodarstwa lub powiększenie gospodarstwa już istniejącego – nie przekraczającej 100 ha – na okres 5 lat.
Okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie. Po upływie okresu zwolnienia – stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim o 50%.
W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.
Ulgi z tytułu nabycia gruntów z Państwowego Funduszu Ziemi lub z Zasobu Własności Skarbu Państwa w drodze kupna nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.
W trwałe zagospodarowanie – uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
·Uzasadniony wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego
gospodarstwa rolnego lub z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego
II. OPŁATY:
Opłata skarbowa nie występuje
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Miesiąc
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wlkp.
Wydział Finansowy
pok. nr 5
tel.(061) 44 53 087
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.
Odwołanie należy złożyć w biurze obsługi mieszkańca.