Dotacje, programy, plany, uchwały

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim informuje, iż istnieje możliwość składania wniosków o udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę Przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do 31 lipca każdego roku poprzedzającego budowę przydomowej oczyszczalni. Ocenę lokalizacji oraz weryfikację wniosków pod względem merytorycznym prowadzi Wydział d/s Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w GrodziskuWielkopolskim. O kolejności udzielenia dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej decyduje kolejność wpływu kompletnych wniosków.

Wartość udzielonej pomocy finansowej będzie wynosić do 50% wartości brutto wydatków poniesionych po podpisaniu umowy z gminą lecz nie więcej niż kwotę 3000,00zł.-

Regulamin udzielania dotacji 

Wniosek

 

Uchwała Nr XXXI/226/2013 - w sprawie Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski.

„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim