Kościół i Klasztor Franciszkanów w Woźnikach

 

 

 

Woźniki były ośrodkiem kultu św. Franciszka już w XIV w. W 1660 r. na miejscu starej kapliczki poświęconej Biedaczynie z Asyżu Maciej Kazimierz Rogaliński, dziedzic Woźnik, wybudował kościół i klasztor z muru pruskiego i osadził przy nim reformatów. W 1706 r. cały zespół spłonął. Odbudowa rozpoczęła się w 1710 r. według planów architekta Jana Catenaciego.

Kościół ukończono w 1723 r., a klasztor około 1750 r. Przy budowie zatrudniony był brat Mateusz Osiecki. Wnętrze świątyni wykonali snycerze zakonni Tomasz Mielnarski i Adam Sikorski.

K1asztor posiadał bogatą bibliotekę. Książki pochodziły przeważnie z darów dobrodziejów, ale nie tylko. Sporo książek kupowali sami zakonnicy. W okresie międzywojennym część książek trafiła da Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk jako dar rodziny Mielżyńskich. Jest to cenny dokument kultury umysłowej klasztorów franciszkańskich w Wielkopolsce.

Istnieje hipoteza, wedle której na przełomie XVIII i XIX w. w klasztorze działała konspiracyjna drukarnia. W 1836 r. nastąpiła kasata klasztoru. Pozostał w nim tylko 1 zakonnik. Był nim o. Jan Chryzostom Chrzeliński, który zmarł w 1841 r. i został pochowany w podziemiach kościoła.

Z czasem kościół i klasztor stał się własnością rodziny Mielżyńskich, którzy budynek klasztorny rozebrali, zostawiając tylko fragment wschodniego skrzydła. Podziemia zamienili na grobowiec rodzinny. W 1926 r. kościół został uznany za ruinę.

Po II wojnie światowej wyposażenie wnętrza kościoła wywieziono częściowo do Buku, częściowo do Poznania i Skórzewa. W 1975 r. ks. Kanonik Hieronim Lewandowski, proboszcz parafii św. Wojciecha w Poznaniu, po obejrzeniu ruin kościoła, podjął myśl uratowania tego zabytku dla Kościoła i kultury polskiej. Po załatwieniu odpowiednich formalności władze państwowe 30 I 1976 r. przekazały obiekt Archidiecezji Poznańskiej. Następnie rozpoczęły się prace zabezpieczające i remontowe. Wreszcie nadszedł dzień, kiedy można było dokonać powtórnego poświęcenia kościoła. Stało się to 20 VI 1976 r. Aktu po-święcenia dokonał ks. arcybiskup Antoni Baraniak.

11 VI 1978 r. Kuria Metropolitarna w Poznaniu przekazała kościół i klasztor woźnicki franciszkanom z Prowincji Wniebowzięcia. Pierwszym ojcem, który przybył na to miejsce, aby z polecenia przełożonych rozpocząć dzieło odnowy, był o. Zdzisław Regulski. Przez 8 1at nie szczędził trudu, aby podnieść z ruin to miejsce. Powoli zaczęły wracać ołtarze oraz inne części wyposażenia świątyni. W 1984 r. zarząd prowincji podjął decyzję o rekonstrukcji części klasztoru. Zadanie to zlecono o. Sylwinowi Wojdanowiczowi. Obecnie odbudowany klasztor służy jako dom rekolekcyjny. Trwają dalsze prace remontowe i upiększające.

 

Klasztor Franciszkanów
Woźniki 16, na Wyrwale
62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel. (061)444-60-06

 Najważniejsze daty w historii Kościoła i Klasztoru Franciszkanów w Woźnikach

1473 -  Pierwsza wzmianka o kulcie religijnym „ na puszczy”
1550 -  Wybudowanie drewnianej kaplicy i rozwój kultu św. Franciszka
1640 -  Kazimierz Rogaliński wystawia kościółek. Św. Franciszek jest czczony
 jako patron zwierząt i przyrody.
1660 -  Sprowadzenie franciszkanów reformatorów na wzgórze Wyrwał.
1662 -  Rozwój kultu obrazu Matki Boskiej i św. Franciszka z Dzieciątkiem Jezus.

W tym okresie odnotowano 29 nadzwyczajnych łask i cudownych uzdrowień.
1706 -  Zniszczenie kościoła i klasztoru przez pożar.
1706 - 1723 - Architekt Jan Catenazzi buduje nowy kościół. Fundują go
Miełżańscy, Raczyńscy, Skaławscy, Mycielscy.
1727 - 1741 - Architekt Adam Stier wznosi nowy klasztor z wirydarzem.
1774 -  Konsekracja nowego kościoła.
1775 -  Ukończenie prac związanych z wystrojem wnętrza kościoła.
 Wprowadzenie do kościoła relikwii św. Franciszka.
1836 -  Kasata klasztoru (10.XII).
1841 -  Śmierć ostatniego zakonnika ojca Chryzostoma Chrzelińskiego.
1948 -  Dewastacja świątyni. Wywóz wyposażenia kościoła do Buku, Skórzewa i Poznania.
1976 -  Abp. Antoni Baraniak odprawia 20 czerwca pierwszą po wielu latach
 Mszę św. Poświęcenie kościoła.
1978 -  6 listopada - powrót franciszkanów na wzgórze Wyrwał.
1980 -  Rozpoczęcie odbudowy, konserwacji i wystroju zespołu kościelno-
klasztornego.
 

 

 

 

 

„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim