Rada Miejska


PORTAL RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIEKOPOLSKIM

 


Rada Miejska VIII kadencji


JÓZEF GAWRON
Przewodniczący Rady

DANUTA GRZANOWSKA
Wiceprzewodnicząca Rady

RAFAŁ MALUŚKI
Wiceprzewodniczący Rady

BARTKOWIAK  MICHAŁ
Członek Rady

BARTKOWIAK  ZOFIA
Członek Rady

DRGAS IZABELA
Członek Rady

DRGAS MARCIN
Członek Rady

FABIŚ-PALICKA ANITA
Członek Rady

KOZA ANNA
Członek Rady

MATUSZEWSKI DARIUSZ
Członek Rady

NADOBNIK KAROLINA
Członek Rady

PEŁKO GRZEGORZ
Członek Rady

PUCICKI SŁAWOMIR
Członek Rady

STRUGAŁA SZYMON
Członek Rady

SZYMKOWIAK RAFAŁ
Członek Rady
 

KOMISJE RADY

Komisja Gospodarcza oraz Ładu i Porządku Publicznego:

1) Rafał Szymkowiak - Przewodniczący Komisji
2) Marcin Drgas
3) Anita Fabiś - Palicka
4) Józef Gawron
5) Danuta Grzanowska
6) Anna Koza
7) Rafał Maluśki
8) Dariusz Matuszewski
9) Grzegorz Pełko
10) Sławomir Pucicki
11) Szymon Strugała
12) Michał Bartkowiak

Komisja ds. Finansów i Sfery Budżetowej:
 

1) Michał Bartkowiak
2) Marcin Drgas
3) Izabela Drgas
4) Anita Fabiś - Palicka
5) Józef Gawron
6) Danuta Grzanowska
7) Anna Koza - Przewodnicząca Komisji
8) Rafał Maluśki
9) Dariusz Matuszewski
10) Karolina Nadobnik
11) Grzegorz Pełko
12) Szymon Strugała
13) Rafał Szymkowiak

Komisja ds. Wsi i Ochrony Środowiska:

1) Zofia Bartkowiak - Przewodnicząca Komisji
2) Izabela Drgas
3) Józef Gawron
4) Karolina Nadobnik
5) Sławomir Pucicki

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1) Grzegorz Pełko - Przewodniczący Komisji
2) Anita Fabiś - Palicka
3) Zofia Bartkowiak
4) Anna Koza

Komisja Rewizyjna

1) Michał Bartkowiak - Przewodniczący Komisji
2) Zofia Bartkowiak
3) Karolina Nadobnik
4) Szymon Strugała
5) Rafał Szymkowiak

„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim