Kontakt:

Urz±d Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Stary Rynek 1, 62 - 065 Grodzisk Wielkopolski
Wydzia³ Sportu i Rekreacji
Szymon Krupka
ul. Zb±szyńska 46
e-mail: szkrupka@grodzisk.wlkp.pl
tel. 664 - 495 - 437

Mapa dojazdu do grodziskiego wiatraka "ko¼laka" zlokalizowanego na terenie Centrum Ekologiczno - Edukacyjnym "Pod Chmurk±" przy ul. Wypoczynkowej w Grodzisku Wielkopolskim.

Copywriter: Urz±d Miejski w Grodzisku Wielkopolskim