DZISIAJ MIJA OSTATNI DZIEŃ BY ZŁOŻYĆ DELKARACJĘ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Przypominamy że do 30.06.2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Dla nowo powstających budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła.
Powyższe deklaracje można składać w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski lub elektronicznie pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/

Centralna ewidencja emisyjności budynków – informacja dla właścicieli i zarządców (pdf)

Deklaracja dla budynków mieszkalnych Formularz A (pdf)

 Deklaracja dla budynków niemieszkalnych Formularz B (pdf)

Najchetniej czytane

2022-06-17
Wniosek PESEL - Додаток PESEL
2022-06-21
DZISIAJ MIJA OSTATNI DZIEŃ BY ZŁOŻYĆ DELKARACJĘ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
2022-04-28
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO
2022-05-05
Podpisanie umowy
2022-03-31
Rozbudowa drogi gminnej nr 530726P