„Cztery żywioły” w Grodzisku Wielkopolskim

W  dniu 4 sierpnia 2020 roku Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan podpisał umowę o dofinansowanie Projektu „Cztery żywioły  - OGIEŃ, WODA, ZIEMIA, POWIETRZE – projekt działań edukacji ekologicznej w gminie Grodzisk Wielkopolski” ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działanie 4.5 „Ochrona Przyrody”, Poddziałania 4.5.4 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Projekt polega na doposażeniu Centrum Edukacyjno – Ekologicznego „Pod Chmurką” w Grodzisku Wielkopolskim i obiektów użyteczności publicznej wraz z prowadzeniem działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska. Zostaną zrealizowane 4 programy tematyczne: OGIEŃ, WODA, ZIEMIA, POWIETRZE.

Programy zostaną przeprowadzone poprzez warsztaty, lekcje, spotkania, kampanie informacyjne, konkursy, imprezy masowe.
OGIEŃ: :pokazy prawidłowego palenia z detektorem gazów i wilgotnościomierzem, kampanie antysmogowe,
ZIEMIA: lekcje edukacji ekologicznej o tematyce odpadowej
POWIETRZE: akcje sadzenia drzew, promocja gminnego programu wymiany pieców na ekologiczne;
WODA: lekcje przy ogrodach deszczowych, akcje ulotkowe dotyczące oszczędzania wody i zagospodarowania wody deszczowej.

Głównym miejscem działań będzie Centrum Edukacyjno – Ekologiczne „Pod Chmurką”, ale programy będą realizowane też poza nim (m.in. w szkołach, przedszkolach, na terenach otwartych podczas imprez).
W ramach Projektu zostanie zakupione doposażenie: ogrody deszczowe, kosze do segregacji odpadów, tablice edukacyjne, wyświetlacze poziomu zanieczyszczenia powietrza, czujnik wilgotności drewna, detektor gazów, kubki ekologiczne – biodegradowalne.
Efektami projektu będzie zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
Wartość projektu: 161 060,24 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  136 901,20 zł
Termin realizacji – lata 2020 - 2021

Najchetniej czytane

2020-07-02
Ostatnie pożegnanie
2020-07-30
Stan epidemiologiczny na dzień 29 lipca 2020 roku
2020-09-29
SPRZEDAJ - WYMIEŃ na grodziskim "pchlim targu" w dniu 3 października
2020-06-29
Zapraszamy na Wakacyjny Rajd Nordic Walking
2020-07-14
SERCE na nakrętki
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim