„Cztery żywioły – ziemia, powietrze, woda, ogień – projekt działań edukacji ekologicznej w gminie Grodzisk Wielkopolski”

W dniu 12 września 2021 roku, w ramach Festynu  przy Wiatraku, odbyły się warsztaty ekologiczne realizowane zgodnie z projektem „Cztery żywioły – ziemia, powietrze, woda, ogień – projekt działań edukacji ekologicznej w gminie Grodzisk Wielkopolski”.

W ciągu kilku godzin uczestnicy mogli skorzystać:
W ramach panelu ZIEMIA -  ze stanowiska eksperckiego dotyczącego flory i fauny ziemi, stanowiska relaksu, namalować plakat promujący eko zachowania oraz wykonać sobie zdjęcie na specjalnie przygotowanym do tego fotelu do zdjęć. Chętni wzięli udział w spacerze entomologicznym po parku miejskim w Grodzisku, rozpoznając różne gatunki owadów i motyli, poznając ich rolę dla ekosystemu oraz w „spacerze ziołowym”, polegającym na rozpoznawaniu ziół i ich wykorzystaniu w kuchni i roli dla środowiska. Dla uczestników było także dostępne stanowisko pszczelarskie, na którym można było spróbować i nauczyć się rozpoznawania miodu, zrobić własną świeczkę oraz posłuchać prelekcji na temat ważnej roli pszczół w życiu człowieka. Ważnym elementem tego panelu była nauka prawidłowej segregacji śmieci.

W ramach panelu POWIETRZE – ze stanowiska eksperckiego dotyczącego jakości powietrza i elementów na nią wpływających. Można było, za pomocą miernika oznaczyć poziom zanieczyszczenia powietrza. Uczestnicy wysłuchali pogadanki na temat odnawialnych źródeł energii, jako alternatywy do spalania węgla. Dla osób opalających własne domy i mieszkania węglem, był pokaz prawidłowego palenia węgla, minimalizujący zanieczyszczenie powietrza.

W ramach panelu WODA – ze stanowiska eksperckiego polegającego na badaniu jakości wody oraz omówieniu mikroelementów w niej występujących. Może było się dowiedzieć także na temat różnorodności organizmów występujących w wodach oraz ich populacji w zależności od jej zanieczyszczenia. Zaprezentowano także możliwości uzyskiwania energii z wody.

W ramach panelu OGIEŃ – z możliwości przeprowadzenia doświadczeń chemicznych oraz z pokoju zagadek dotyczących ognia, co go wywołuje, jak unikać i jak zabezpieczać się przed jego skutkami.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem jego odbiorców, a liczne rozmowy świadczą o ciągle rosnącej świadomości ekologicznej, zwłaszcza młodego pokolenia.

 Przedsięwzięcie  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4: Środowisko, Działanie 4.5. Ochrona przyrody Poddziałanie 4.5.4. Edukacja ekologiczna

 

Najchetniej czytane

2021-06-25
Grodziska Szybko 10 po Covidzie
2021-08-26
Uwaga! transmisja mszy św. z Lubinia odbędzie się online
2021-06-19
Zbiór wszystkich produkcji związanych z Grodziskiem Piwobraniem 2021
2021-07-25
Wybieramy najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy
2021-06-30
Centralna ewidencja emisyjności budynków