E-Urząd bez wychodzenia z domu

Oddajemy do Państwa użytku nową platformę cyfrową

CYFROWYGRODZISK.PL

Jest to Urząd Miejski w postaci cyfrowej i elektronicznej. Mogą Państwo bez wychodzenie z domu załatwić sprawy administracyjne poprzez e-usługi, przy wykorzystaniu profilu zaufanego czy podpisu kwalifikowanego. Mogą Państwo także sprawdzić stan swoich podatków, opłacić je czy połączyć się z systemami elektronicznymi szkół i przedszkoli. 

 

W GMINIE MOŻNA PŁACIĆ ELEKTRONICZNIE ZA OPŁATY LOKALNE

Dla mieszkańców gminy oraz klientów Urzędu Miejskiego, którzy chcą uiszczać opłaty nowocześnie i bezpiecznie, czyli w formie bezgotówkowej uruchomiliśmy internetową usługę pod poniższym linkiem: kliknij tutaj lub klikaja na ikonkę powyżej.

Zalogować do usługi można się za pomocą Profilu Zaufanego lub bankowości internetowej za pomocą bezpiecznego połączenia zabezpieczonego certyfikatem.

Aby rozpocząć korzystanie z usługi EBOI konieczne jest założenie konta pod adresem www.pz.gov.pl, a następnie złożenie wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego. Profil Zaufany jest narzędziem do potwierdzania tożsamości przy wypełnianiu elektronicznych wniosków czy urzędowej korespondencji. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w jednym z urzędów: ZUS lub skarbowym.

Logowanie za pomoca Profilu Zaufanego
W wybranym urzędzie dokumentujemy przed urzędnikiem swoje dane osobowe, który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego, konto zyskuje status profilu zaufanego. Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.


Chcesz sprawdzić swoje zobowiązania wobec Urzędu, np. wysokość podatku od nieruchomości, podatku rolnego itp.? W chwili obecnej możliwe jest również logowanie do Elektronicznego Biura Obsługi za pomocą bankowości elektronicznej banków które zintegrowały się z Profilem Zaufanym:

  •  
  • Nie pamiętasz terminu płatności raty podatku?
  • Nie masz czasu na wizytę w urzędzie?

Dzięki nowej usłudze system umożliwia wyświetlenie informacji o aktualnych zobowiązaniach na rzecz Urzędu Miejskiego w zakresie:

  • Podatku od nieruchomości;
  • Podatku rolnego;
  • Podatku leśnego;
  • Podatku od środków transportowych.
  • Faktury na rzecz Gminy  -/projektowane jest równięż pobieranie tych faktur z Platformy Eboi/ 

Dzięki nowej usłudze:

  • otrzymasz możliwość dokonania płatności przez Internet,
  • zapłacisz swoje zobowiązania terminowo i unikniesz odsetek od nieterminowo opłaconych należności.

Informujemy również, że w kasie Urzędu Miejskiego udostępniona została usługa umożliwiająca dokonywanie wspomnianych wpłat przy użyciu kart płatniczych.

NOWE E-UŁUGI i E-FORMULARZE 
Zostały także udostępnione dla Państwa nowe usługi elektroniczne, które pozwolą na załatwianie spraw z Urzędem bez wychodzenia z domu.

Między innymi sprawy obywatelskie czy podatkowe. Zapraszamy

Lista usług: 

Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek leśny

Odroczenie lub rozłożenie na raty płatności

Figurowanie w ewidencji podatników podatku

Wielkość gospodarstwa rolnego zgłoszonego do opodatkowania

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych

Postępowanie w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Zezwolenie na uzgodnienie lokalizacji zjazdu

Ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek- dzierżawa gruntu

Wniosek o udzielenie dotacji finansowej z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Wniosek o informacje w sprawie opłaty za dzierżawę

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Wielkość użytków rolnych gospodarstwa

Wniosek o informacje w sprawie podatku od środków transportowych

Wniosek o informacje w sprawie wieczystego użytkowania

Wniosek o informacje w sprawie podatku od psów

Zwolnienie z lekcji

Płatność składek w szkole

Wniosek o umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”

1

Najchetniej czytane

2021-03-01
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
2021-03-29
Wyrazy współczucia dla najbliższych
2021-02-11
Nabór na Rachmistrza Spisowego
2021-02-04
Nielegalna wycinka drzewa
2021-04-02
INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PRACĄ W PUNKCIE SZCZEPIEŃ MASOWYCH