FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO - NIEMIECKIEJ rozpoczęła przyjmowanie wniosków na bieżąco i bez konkursów, w skróconym terminie do 3 miesięcy przed realizacją projektu.

Wnioski do FWPN mogą składać także instytucje samorządowe!

Od 2020 roku szczególnie chętnie wspierane są projekty ze wszystkich priorytetów realizowane w formie online a wkład FWPN w finansowanie takich projektów może wynosić aż do 80% kosztów.
PRIORYTETY Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej
1. Projekty samorządowe  służące budowaniu kompetencji w oparciu o wzajemne doświadczenia.
2. Przekłady literatury pięknej, literatury faktu (w tym literatury naukowej o charakterze popularyzatorskim).
3. Projekty ekologiczne,  które podejmują temat zmian zachodzących na skutek oddziaływania człowieka na środowisko naturalne.

więcej informacji na stronie https://fwpn.org.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-przez-fwpn-w-2021-roku-lEGOJc

Najchetniej czytane

2020-11-19
Ostatnie pożegnanie
2020-11-24
AKTUALIZACJA GODZIN! PUNKT POBRAŃ MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO PRZEPROWADZENIA TESTU NA OBECNOŚĆ WIRUSA SARS-COV-2
2020-11-12
Skrzynka podawcza w Urzędzie Miejskim
2020-12-14
Rozświetlmy naszą gminę
2020-12-22
Ostatnie pożegnanie Tadeusza Pankowskiego
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim