Gminny Dzień Strażaka

 W dniu 7 maja na terenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Zdroju odbyły się uroczyste obchody z okazji Dnia Strażaka.

Dowódca uroczystości Lech Tomys złożył meldunek o gotowości pododdziałów wiceburmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego Marcinowi Brudło, który podziękował wszystkim strażakom za ich służbę, oddanie i codzienną pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy, życząc im również zawsze szcześliwych powrotów do domu.  

 Gminny Dzień Strażaka stał się również okazją do świętowania wyjątkowych jubileuszy. W tym roku dwie jednostki z terenu gminy Grodzisk Wielkopolski obchodzą swoje święto. 75-lecie istnienia obchodzi Ochotnicza Straż Pożarna w Grąblewie, natomiast Ochotnicza Straż Pożarna w Snowidowie - 70-lecie. Prezesi jednostek odebrali z rąk Wiceburmistrza okolicznościowe adresy i najlepsze życzenia na kolejne lata przekazane również w imieniu Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego.

 W imieniu komendanta KP PSP w Grodzisku Wielkopolskim, mł. bryg. Marcin Nowak złożył  serdecznie podziękowania wszystkim druhnom i druhom za postawę operacyjną, wkład pracy, wsparcie dla zawodowych strażaków poprzez wspólny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Fot. Głos Wielkopolski  

 

 

Najchetniej czytane

2022-03-17
Grodziskie Piwobranie 2022
2022-02-28
Komunikat - odbiór darów dla uchodźców
2022-03-15
Wniosek PESEL - Додаток PESEL
2022-02-28
Apelujemy! Bądźmy solidarni z Ukrainą
2022-03-09
Nekrolog