GRODZISKI ALERT SMOGOWY - trwają kontrole kotłowni i opału

Odpowiadając na zgłoszenie, pracownicy Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim przeprowadzili kontrolę kotłowni oraz opału przygotowanego do palenia na terenie jednej z posesji w naszym mieście. W trakcie kontroli stwierdzono w pomieszczeniu kotłowni składowane pomiędzy drewnem pocięte meble oraz wypalone przewody.
Pobrano próbkę popiołu i wysłano do analizy w ramach zawartej umowy z Centralnym Laboratorium POMIAROWO-BADAWCZYM SP. Z O.O.  w Jastrzębim Zdroju w zakresie badania odpadów paleniskowych.
Właścicielowi nieruchomości nakazano pozbycie się odpadów z mebli, zgodnie z regulaminem czystości i porządku w wyznaczonym terminie oraz zapowiedziano re-kontrole przy udziale policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.
Kontrolujący pracownicy wyposażeni zostali również w czujnik do badania wilgotności drewna oraz trocin.
Zgodnie z UCHWAŁĄ  SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO zakazuje się bowiem spalania biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.
Informujemy, że kontrole prowadzone są systematycznie na terenie miasta i gminy podczas całego okresu grzewczego w godzinach zarówno porannych jak i popołudniowych.
Prosimy mieszkańców o umożliwienie dostępu do kotłowni i przeprowadzenia kontroli. Zgodnie z art. 379 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, upoważnieni pracownicy Urzędu, wykonując kontrolę, uprawnieni są do wstępu na nieruchomość w godzinach od 6.00. do 22.00.

 

Najchetniej czytane

2019-12-23
Harmonogram odbioru odpadów na rok 2020
2019-11-29
Afrykański Pomór Świń
2020-01-08
Grodziskie licytacje WOŚP
2019-10-17
Burmistrz podziękował nauczycielom
2019-11-13
Informacja Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim