INFORMACJA BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO w sprawie współfinansowania przez Gminę Grodzisk Wielkopolski przewozów autobusowych realizowanych przez spółkę PKS Poznań S.A.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski,

 

   Malejąca systematycznie od kilku lat liczba pasażerów będących uczestnikami międzymiastowych przejazdów autobusowych i spowodowana tym faktem pogarszająca się sytuacja finansowa spółki PKS Poznań S.A., stworzyły realne zagrożenie zawieszenia wszystkich realizowanych przez nią regularnych połączeń autobusowych na terenie województwa wielkopolskiego. Problem ten dotknął by również mieszkańców miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski korzystających z takiej formy transportu.     

   Od marca bieżącego roku toczyły się rozmowy przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych na temat współorganizowania i współfinansowania przewozów autobusowych. Część samorządów zadeklarowała wstępnie wolę współpracy w ramach takiego modelu i poniesienia związanego z tym ciężaru finansowego i organizacyjnego. Wśród nich znalazła się również Gmina Grodzisk Wielkopolski. Uważamy, że poza systemem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej potrzebne są przewozy autobusowe dla mieszkańców miejscowości nie leżących przy liniach kolejowych. Autobus jest dla nich czasem jedyną możliwością dojazdu do pracy, szkoły czy lekarza.

Niestety, Grodzisk Wielkopolski uczestniczył w tych rozmowach jako jedyny samorząd z terenu powiatu grodziskiego i powiatów ościennych. W takiej sytuacji na Gminę Grodzisk Wielkopolski zostałyby nałożone koszty transportu pasażerów zamieszkujących w sąsiednich gminach i powiatach. Mogliby oni faktycznie korzystać z sieci połączeń obsługiwanych w ramach stworzonego projektu. Z kolei sąsiadujące samorządy nie dokładałyby do przewozów ich mieszkańców ani złotówki, rozwiązując tym samym cudzym wysiłkiem finansowym i organizacyjnym część problemów związanych z publicznym transportem zbiorowym na swoim terenie. Dopiero ostatnie rozmowy doprowadziły do dołączenia części gmin powiatu nowotomyskiego i samego Powiatu Nowotomyskiego, co częściowo zmniejszyło potencjalne koszty, jakie musiałaby ponieść nasza gmina.

Efektem tych działań jest podjęcie przez Radę Miejską w Grodzisku Wielkopolskim uchwały o udzieleniu dotacji celowej mającej na celu współfinansowanie publicznych przewozów autobusowych na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski. Ponieważ organizatorem tych przewozów będzie Powiat Poznański, środki te zostaną przekazane właśnie temu podmiotowi.      

Udział finansowy Gminy Grodzisk Wielkopolski przekazany w formie dotacji w roku 2019 wynosi 52 490,00 zł, a w roku 2020 będzie to kwota rzędu 172 300,00 zł.

Pozwoli to na utrzymanie połączeń w kierunku Opalenicy, Nowego Tomyśla, Kąkolewa, Rakoniewic i Poznania.

Oczekujemy, że inne samorządy Wielkopolski również przyłączą się do tego przedsięwzięcia, co pozwoli na funkcjonowanie sieci połączeń autobusowych dopełniających połączenia kolejowe i uniknięcie tzw. wykluczenia komunikacyjnego miejscowości nie leżących przy liniach kolejowych.

 Najchetniej czytane

2020-11-19
Ostatnie pożegnanie
2020-11-24
AKTUALIZACJA GODZIN! PUNKT POBRAŃ MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO PRZEPROWADZENIA TESTU NA OBECNOŚĆ WIRUSA SARS-COV-2
2020-11-12
Skrzynka podawcza w Urzędzie Miejskim
2020-12-14
Rozświetlmy naszą gminę
2020-12-22
Ostatnie pożegnanie Tadeusza Pankowskiego
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim