Informacja KRUS

Szanowni Państwo!

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Grodzisku Wlkp. informuje, że istnieje możliwość skorzystania przez rolników
i domowników (podlegających u.s.r) oraz osób pobierających okresowe świadczenie rentowe (bez orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji) z leczenia rehabilitacyjnego organizowanego w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Rehabilitacja obejmuje schorzenia narządu ruchu oraz schorzenia kardiologiczne.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni, a koszt pobytu pacjenta pokrywa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Aby ubiegać się o rehabilitację w ośrodkach Kasy należy złożyć Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą (druk do pobrania na stronie www.krus.gov.pl) wypełniony przez lekarza leczącego oraz wyniki badań krwi, moczu, EKG, opis RTG klatki piersiowej (z ostatnich 2 lat).

Na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej lekarz inspektor KRUS wydaje opinię o kwalifikacji do konkretnego ośrodka rehabilitacyjnego Kasy. Termin odbycia rehabilitacji ustalany jest indywidualnie.

Osobie skierowanej na turnus rehabilitacyjny przysługuje zwrot kosztów przejazdu do Centrum Rehabilitacji (w jedną stronę) na podstawie pisemnego wniosku złożonego w CRR.

Ponadto Oddział informuje, że osoba skierowana na rehabilitację leczniczą w Centrum Rehabilitacji zobowiązana jest do wniesienia opłaty miejscowej (klimatycznej). Opłata jest obowiązkowa i uiszczana na rzecz lokalnego samorządu za pośrednictwem Centrum Rehabilitacji. Wysokość opłaty klimatycznej uzależniona jest od miejscowości.

Odpowiedzi na pytania związane z rehabilitacją uzyskają Państwo
w Samodzielnym Referacie Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Poznaniu pod numerem telefonu (61) 8525013 lub w Placówce Terenowej KRUS w Grodzisku Wlkp. pod numerem telefonu (61) 4447101

Najchetniej czytane

2022-06-17
Wniosek PESEL - Додаток PESEL
2022-06-21
DZISIAJ MIJA OSTATNI DZIEŃ BY ZŁOŻYĆ DELKARACJĘ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
2022-05-20
Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły
2022-05-16
Uwaga!!! Ruszają zapisy na IV Hunters Grodziski Mini Półmaraton "Słowaka".
2022-06-13
Młodzi adepci biegania sprawdzili się w IV Hunters Grodziskim Mini Półmaratonie "Słowaka".