Komunikat

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informuję, że w budżecie gminy Grodzisk Wielkopolski uchwalonym na 2022 rok, istnieją zabezpieczone środki finansowe na opłacenie rachunków za dostawę paliwa gazowego, które wykorzystywane jest do ogrzewania budynków szkół podstawowych i Przedszkola Gminnego w Grodzisku Wielkopolskim, dla których gmina Grodzisk Wielkopolski jest organem prowadzącym.

W związku z powyższym, jeżeli z przyczyn niezależnych od Gminy, nie nastąpi przerwa w dostawie gazu lub nie zaistnieją inne okoliczności, które spowodowałyby niemożność dostarczenia energii cieplnej do szkół podstawowych i Przedszkola Gminnego w Grodzisku Wielkopolskim, nie przewiduje się prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych i przedszkolu w trybie zdalnym.  

Burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego

 /-/ Piotr Hojan

 

Najchetniej czytane

2022-08-17
Dodatek Węglowy
2022-08-06
Wyrazy głębokiego wspołczucia
2022-09-06
Uwaga! w niedzielę, 11 września wystąpią utrudnienia w ruchu w związku z organizacją biegu II Grodziska Dycha Julka.
2022-08-11
Oferta Pracy w Urzędzie Miejskim
2022-06-27
Nabór wniosków związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest w roku 2022
Be right back.
Be right back.