Komunikat Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego

Szanowni Mieszkańcy,

 w związku z uwagami dotyczącymi utrzymania dróg w warunkach zimowych - informuję, że utrzymująca się bardzo niska temperatura w znacznym utrudnia utrzymanie dróg w stanie wolnym od śniegu i lodu. Poniedziałkowe intensywne opady śniegu połączone z porywistym wiatrem i niskimi temperaturami powietrza czyniła wszystkie zabiegi służb drogowych praktycznie bezskutecznymi. Stosowana mieszanka soli drogowej działa w temperaturach powyżej -7°C, w niższych temperaturach jej właściwości chemiczne ulegają praktycznie całkowitemu zniwelowaniu. Co gorsza – niskie temperatury w nocy będą powodować zamarzanie błota pośniegowego na jezdniach i chodnikach, co wprost pogorszy sytuację. Posypywanie jezdni nadmierną ilością soli ma z kolei negatywny wpływ m.in na rośliny i przyspiesza korozję pojazdów i zużycie obuwia przechodniów.

            Drogi gminne posypywane są mieszanką soli ze żwirem, której głównym zadaniem jest uszorstnienie jezdni. W ciągu trzech pierwszych dni tego tygodnia na drogi gminne wysypano około 55 ton takiej mieszanki. Ponieważ zabiegi te tylko minimalizują śliskość, apeluję do Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie jazdy pojazdami i poruszania się pieszo. 

Z poważaniem

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego
/-/ Piotr Hojan

Najchetniej czytane

2020-11-19
Ostatnie pożegnanie
2020-11-24
AKTUALIZACJA GODZIN! PUNKT POBRAŃ MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO PRZEPROWADZENIA TESTU NA OBECNOŚĆ WIRUSA SARS-COV-2
2021-01-29
Ostatnie pożegnanie
2020-12-14
Rozświetlmy naszą gminę
2020-12-22
Ostatnie pożegnanie Tadeusza Pankowskiego