Nabór wniosków związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest w roku 2022

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o wykonanie w roku 2022 usługi usunięcia wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Grodziskiego”                                           

Wnioski o likwidację wyrobów zawierających azbest można składaćdo 16 września 2022 r. w urzędzie Gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, a której przewiduje się usunięcie wyrobów budowlanych zawierających azbest. Usługa obejmuje usuwanie wyrobów zawierających azbest polegającą na pakowaniu, odpowiednim zabezpieczeniu, zważeniu i załadunku wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, transporcie na składowisko, rozładunku i unieszkodliwieniu. 
Regulamin realizacji zadania oraz formularz wniosku wraz z załącznikami są dostępne na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim oraz Urzędów Gmin: Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Rakoniewice a także w siedzibach ww. Urzędów.   Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia do wyczerpania środków finansowych. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz budżetów Gmin:  Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec i Rakoniewice.

Dokumenty do pobrania :

1. Regulamin finansowania zadania.

2. Wniosek o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w 2022 roku.

3. Oświadczenie o pomocy de minimis.

4. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie.

5. Formularz informacji o pomocy de minimis.

6. Formularz informacji o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

Najchetniej czytane

2022-10-28
Plan dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem w razie zagrożenia na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski
2022-10-03
Grodziska Gminna Rada Seniorów
2022-09-06
Uwaga! w niedzielę, 11 września wystąpią utrudnienia w ruchu w związku z organizacją biegu II Grodziska Dycha Julka.
2022-11-17
Preferencyjny zakup węgla
2022-10-17
Lista złożonych ofert w trybie 19a.