OGŁOSZENIE BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO

Uprzejmie informuję, że z dniem 31 marca 2021r. upłynie termin płatności opłat rocznych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów we własność oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za rok 2021. Opłaty te należy uregulować wyłącznie na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp. nr 58 9063 0008 0000 0011 1100 0001.
Nadmieniam, że uiszczanie ww. opłat na inne konta bankowe, spowoduje powstanie zaległości z tytułu opłat rocznych przekształceniowych oraz opłat za użytkowanie wieczyste.
 
Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego
/-/ Piotr Hojan

Najchetniej czytane

2020-11-19
Ostatnie pożegnanie
2020-11-24
AKTUALIZACJA GODZIN! PUNKT POBRAŃ MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO PRZEPROWADZENIA TESTU NA OBECNOŚĆ WIRUSA SARS-COV-2
2021-01-29
Ostatnie pożegnanie
2020-12-14
Rozświetlmy naszą gminę
2020-12-22
Ostatnie pożegnanie Tadeusza Pankowskiego