Preferencyjny zakup węgla

 Działając na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236) Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego informuje, że Gmina Grodzisk Wielkopolski przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem, dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 roku. Cena paliwa stałego przy zakupie preferencyjnym wynosi 2000 zł.

  Podstawowym warunkiem zakupu węgla w cenie preferencyjnej jest uzyskanie prawa do dodatku węglowego.

Gospodarstwo domowe będzie miało prawo zakupu 1,5 tony węgla do dnia 31 grudnia 2022 roku po preferencyjnej cenie 2000 zł i kolejne 1,5 tony od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 kwietnia 2023 roku w tej samej cenie.

Gmina Grodzisk Wielkopolski do tej pory podjęła następujące działania:

- zamieściła informację na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej o

przystąpieniu do programu preferencyjnego zakupu węgla :

- zarejestrowała się na stronie cieplo.gov.pl,

- wypełniła i przekazała formularz zamówienia zamieszczony na stronie cieplo.gov.pl i oczekuje na  odpowiedź podmiotu wprowadzającego węgiel do sprzedaży,

- odbyły się dwa spotkania z przedsiębiorcami z Grodziska Wielkopolskiego sprzedającymi węgiel, które wyraziły chęć udziału w dystrybucji węgla po cenie preferencyjnej.

Kolejne nasze działania  to:

- podpisanie umowy z podmiotem wprowadzającym, od którego Gmina Grodzisk Wielkopolski zakupi paliwo stałe,

- podpisanie stosownych porozumień z lokalnymi przedsiębiorstwami, które będą obsługiwały mieszkańców gminy.

Gmina Grodzisk Wielkopolski realizuje swoje zadania zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnego paliwa stałego w zawartych w niej terminach.

            Wnioski o zakup preferencyjny węgla (groszek, orzech, miał) można składać od poniedziałku 14 listopada 2022 roku w godzinach od 7.00 do 15.00 w Centrum Ekonomii Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Kolejowa 18.

Zaleca się składanie wniosku do 25 listopada 2022 roku. 

wniosek

 Program dystrybucji i sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych jest programem rządowym, w którym Gmina Grodzisk Wielkopolski zdecydowała się wziąć udział wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców.

Zasady udziału reguluje ustawa z dnia 27.10.2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, terminowość zakupu oraz za jakość opału dostarczonego w ramach rządowego programu. 

 

Najchetniej czytane

2024-01-03
ŚWIĄTECZNY BLASK - WYNIKI KONKURSU
2024-01-16
Zimowe utrzymanie dróg
2024-01-15
IX Grodziski Maraton Zumba Fitness
2023-11-27
Grodziski Jarmark Świąteczny
2024-01-02
Ankiety na potrzeby Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grodzisk Wielkopolski