Przyśpiesza powstanie Baru Dworcowego w Grodzisku Wielkopolskim

Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim.

Kolejna odsłona  Centrum Ekonomii Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. Przyśpiesza powstanie Baru Dworcowego.
Pomysł na przywrócenie Baru Dworcowego w Grodzisku Wielkopolskim znajduje swoje źródło w myśleniu o rozwoju lokalnym, o rozwoju ekonomii społecznej na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski. To myślenie znajduje odzwierciedlenie w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy na lata  2017 -2023 oraz w  krajowym i regionalnym programie rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej do 2023 roku.
Następstwem tego myślenia okazało się partnerstwo dwóch podmiotów  prawnych Gminy Grodzisk Wielkopolski i Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim, które w kwietniu 2021 powołało do życia Spółdzielnię Socjalną Dworzec.
To dzięki tej inicjatywie dokonała się rejestracja Spółdzielni Socjalnej Dworzec w  maju 2021 w Krajowym Rejestrze Sądowym i możliwym staje się wskrzeszenie Baru Dworcowego Grodzisk Wielkopolski.  
Spółdzielnia Socjalna Dworzec przyciąga uwagę Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, który dofinansował infrastrukturę po byłym Dworcu PKP, przyczyniającą się do rozwoju regionalnego i lokalnego w ramach konkursu WRPO2014+ i Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.
Nowo powstały podmiot ekonomii społecznej  już uzyskał rekomendację Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej  do udzielenia dotacji na utworzenie 5 nowych miejsc pracy. W perspektywie debata Powiatowej Rady  Rynku Pracy nad szansami i wyzwaniem nowo powstałej spółdzielni socjalnej i jej roli w przyczynianiu się do wzrostu zatrudnienia i osiągania spójności społecznej.
Bar Dworcowy Grodzisk Wielkopolski będzie przykładem społecznego zarządzania przedsiębiorstwem, w którym osoby zatrudnione będą odpowiadały za rozwój tego przedsiębiorstwa, za utrzymanie swoich miejsc pracy i prowadzoną działalność na rzecz społeczności lokalnej.  Warto podkreślić, że Bar Dworcowy oprócz oferty sprzedażowej  będzie prowadzić działania więziotwórcze.
Zapraszamy mieszkańców do poznawania klimatu Baru Dworcowego za pośrednictwem powstałej strony facebook: Bar Dworcowy Grodzisk Wielkopolski, która wciągu 2 dni przyciągnęła uwagę ponad 230 osób.

Odwiedź profil Baru Dworcowego Grodzisk Wielkopolski na Facebooku: https://www.facebook.com/Bar-Dworcowy-Grodzisk-Wielkopolski-101540665446624 

 

Najchetniej czytane

2021-06-25
Grodziska Szybko 10 po Covidzie
2021-08-26
Uwaga! transmisja mszy św. z Lubinia odbędzie się online
2021-06-19
Zbiór wszystkich produkcji związanych z Grodziskiem Piwobraniem 2021
2021-07-25
Wybieramy najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy
2021-06-30
Centralna ewidencja emisyjności budynków