PSZCZOŁY W SADZIE MŁYNARZA

 
W sadzie młynarza na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej "Pod Chmurką" w Grodzisku Wielkopolskim zamieszkali nowi lokatorzy. Pięć rodzin pszczelich utworzyło miejską pasiekę pszczelą. Pasieka to kolejny etap edukacji, który ma zwrócić uwagę na potrzebę obecności pszczoły miodnej w środowisku oraz uwrażliwić na problemy owadów zapylających.
Przypominamy że!
W celu ochrony owadów, wprowadzone zostały zasady i terminy stosowania oprysków. Na etykiecie opakowań środków ochrony roślin znajdziemy informacje o tzw. okresie prewencji. Dlatego bardzo ważne jest zapoznanie się szczegółowo z pełną treścią etykiety.
Oprysków nie można wykonywać podczas tzw. oblotu pszczół, który trwa od świtu do zmierzchu, czyli mniej więcej od godziny 6 do 18.
Dlatego opryski najlepiej przeprowadzać wieczorem, gdy słońce już zajdzie. Wtedy mamy pewność, że w naszym ogrodzie, sadzie, uprawie polowej nie pojawią się owady. Apelujemy o przestrzeganie powyższych zasad.

Najchetniej czytane

2021-03-01
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
2021-03-29
Wyrazy współczucia dla najbliższych
2021-02-11
Nabór na Rachmistrza Spisowego
2021-02-04
Nielegalna wycinka drzewa
2021-04-02
INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PRACĄ W PUNKCIE SZCZEPIEŃ MASOWYCH