Raport o stanie Gminy za 2021 rok

Szanowni Państwo
Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz., 714) Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego w terminie do 31 maja 2022 roku zobowiązany jest przedstawić Radzie Miejskiej Raport o stanie Gminy za 2021 rok. Raport dostępny jest na stronie gminy: treść raportu
 
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2021 rok zabiorą głos radni oraz chętni mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest, zgodnie z art. 28aa, ust. 6-8 wyżej przywołanej ustawy o samorządzie gminnym złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie rozpatrywany Raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą zabierać głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2021 rok odbędzie się w dniu 2 czerwca (czwartek) o godz. 16,00 w sali CK RONDO ul. Kolejowa 12.
 Przewodniczący Rady Miejskiej
w Grodzisku Wielkopolskim
/-/ Józef Gawron

Najchetniej czytane

2022-06-17
Wniosek PESEL - Додаток PESEL
2022-06-21
DZISIAJ MIJA OSTATNI DZIEŃ BY ZŁOŻYĆ DELKARACJĘ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
2022-05-20
Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły
2022-05-16
Uwaga!!! Ruszają zapisy na IV Hunters Grodziski Mini Półmaraton "Słowaka".
2022-06-13
Młodzi adepci biegania sprawdzili się w IV Hunters Grodziskim Mini Półmaratonie "Słowaka".