Rusza akcja Grodziska Pomoc Sąsiedzka - czekamy na wolontariuszy i osoby w potrzebie

Szanowni Mieszkańcy miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski,

 jako samorząd Gminy Grodzisk Wielkopolski staramy się podejmować wszelkie działania, by  zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusaSARS-CoV-2 na naszym terytorium. Mamy pełną świadomość, że grupą szczególnie narażoną na infekcję są osoby w podeszłym wieku, których organizmy są osłabione i mniej odporne na działanie chorobotwórczych mikroorganizmów. Dlatego seniorzy wymagają szczególnej ochrony poprzez możliwie jak najpełniejsze odizolowanie ich od kontaktów z osobami trzecimi w czasie trwania zagrożenia oraz pomocy przy załatwianiu spraw pierwszej potrzeby, niezbędnych do normalnego funkcjonowania.

 W tym celu samorząd Gminy Grodzisk Wielopolski we współpracy z ludźmi dobrej woli, sprawdzonymi w działalności społecznej inicjuje akcję Grodziska Pomoc Sąsiedzka. Przedsięwzięcie kierowane jest do osób potrzebujących wsparcia w zakresie robienia zakupów artykułów żywnościowych, środków higienicznych i leków oraz wyprowadzania zwierząt domowych na spacer.  

 Wolontariusze zostaną przeszkoleni w tematyce procedur zachowania bezpieczeństwa oraz zaopatrzeni w oficjalne identyfikatory, środki ochrony osobistej i inne niezbędne wyposażenie. Pragniemy przy tym ograniczyć również ryzyko podszywania się osób mających nieuczciwe zamiary pod ludzi niosących faktyczną pomoc. Akcja będzie koordynowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielopolskim.

 Jeżeli nie jest Tobie obojętny los osób wymagających wsparcia i chcesz im realnie pomóc – zostań wolontariuszem akcji Grodziska Pomoc Sąsiedzka!

  1. Wolontariuszami mogą zostać osoby, które ukończyły 16 rok życia.
  2. Osoby niepełnoletnie mogą zostać wolontariuszem tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
  3. Pierwszy nabór zakończy się we wtorek 24 marca o godzinie 14.00.
  4. Zgłoszenia prosimy kierować poprzez pocztę elektroniczną: promocja@grodzisk.wlkp.pl lub przez profil FB Urzędu Miejskiego.
  5. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się we wtorek 24 marca o godzinie 17.00 w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej „Promessa” (przy zachowaniu maksymalnych środków bezpieczeństwa uczestników). 

Prosimy również samych seniorów oraz ich najbliższych, sąsiadów, przyjaciół i znajomych o informację o konieczności wsparcia. Ułatwi to dotarcie do osób wymagających pomocy.

W tym celu skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim, numery telefonów: 506 923 949, 506 130 447, 516 039 292, 695 810 440.

Drodzy Państwo,
sytuacja w jakiej się znajdujemy to sprawdzian nas wszystkich. Jesteśmy członkami jednej społeczności. Zadbajmy o siebie nawzajem. Bądźmy jedną wielką rodziną, która nie zapomina o potrzebujących.   

 

 

Najchetniej czytane

2020-01-08
Grodziskie licytacje WOŚP
2020-01-14
ZARZĄDZENIE Nr 6/2020 BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO
2020-01-03
Trujące powietrze znów pojawiło się nad naszym miastem
2020-02-27
Harmonogram odbioru odpadów na marzec 2020 r.
2020-01-15
Przypominamy zasady segregacji odpadów 2020 r.
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim