Senior +

W dniu 19 maja 2020 roku, Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk i Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan, podpisali umowę o dofinansowanie zadania w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.
Celem przedsięwzięcia jest utworzenie placówki dziennego pobytu w formie Klubu Seniora PROMESSA w Grodzisku Wielkopolskim, która będzie świadczyła różnorodne  formy aktywizacji i opieki dziennej dla osób starszych w Gminie Grodzisk Wielkopolski.
Utworzenie Klubu Seniora PROMESSA obejmie remont i doposażenie pomieszczeń, które zostaną przeznaczone pod działalność klubu.
Adresatami utworzonego Klubu „Senior +” będą osoby z gminy Grodzisk Wielkopolski, które ukończyły 60 roku życia.
Zadaniem Klubu Seniora PROMESSA będzie:
- wsparcie osób starszych w ich codziennym życiu,
- przeciwdziałanie ich izolacji i marginalizacji, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
- pomoc w utrzymaniu kondycji psychofizycznej,
- aktywizacja osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia,
- pomoc osobom starszym w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego,
- odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
-poszerzanie i zdobywanie wiedzy oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych, towarzyskich,
- podwyższenie standardu świadczonych usług gminy na rzecz osób starszych.

Wartość zadania wynosi 188106,10 zł dofinansowanie149658,00 zł
Termin realizacji zakończy się 30 września 2020 roku.
Klub Seniora PROMESSA powstanie w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej, przy ulicy Powstańców Chocieszyńskich 23 F

Zdjęcia: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 

 

 

Najchetniej czytane

2020-11-19
Ostatnie pożegnanie
2020-11-24
AKTUALIZACJA GODZIN! PUNKT POBRAŃ MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO PRZEPROWADZENIA TESTU NA OBECNOŚĆ WIRUSA SARS-COV-2
2020-11-12
Skrzynka podawcza w Urzędzie Miejskim
2020-12-14
Rozświetlmy naszą gminę
2020-12-22
Ostatnie pożegnanie Tadeusza Pankowskiego
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim