UWAGA KONKURS DLA NGO!

Zgodnie z Programem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2021 organizacje pozarządowe mają możliwość ubiegania się o dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Rodzaje zadań w ramach otwartego konkursu ofert:
a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
b) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
c) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
d) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
e) działalność na rzecz integracji cudzoziemców.
Więcej informacji znajduje się na stronie: https://rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania.../...
 

Najchetniej czytane

2020-11-19
Ostatnie pożegnanie
2020-11-24
AKTUALIZACJA GODZIN! PUNKT POBRAŃ MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO PRZEPROWADZENIA TESTU NA OBECNOŚĆ WIRUSA SARS-COV-2
2021-01-29
Ostatnie pożegnanie
2020-12-14
Rozświetlmy naszą gminę
2020-12-22
Ostatnie pożegnanie Tadeusza Pankowskiego