Wymiana oraz zgłaszanie źródeł ciepła

Przypominamy, aby nie czekać na ostatni moment i ZAPLANOWAĆ WYMIANĘ SWOJEGO PIECA.
Od 1 maja 2018 r. na terenie całego Województwa Wielkopolskiego obowiązują uchwały antysmogowe, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych, np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Wprowadzone zostały także ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 r. muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie mogą również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania. Zgodnie z projektem kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań muszą być wymienione w 2 etapach:
 
Do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych,
 
Do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
 
Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, mogą być użytkowane dożywotnio. Ponadto, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań muszą być wymienione do 1 stycznia 2026 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.umww.pl
 
Wnioski o dofinansowanie na wymianę pieca na paliwa ekologiczne (gaz lub prąd) można składać do Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 50% kosztów, lecz nie więcej niż 4000,00 zł.
 
Ponadto przypominamy o podpisaniu porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w zakresie współpracy przy realizacji Programu „Czyste Powietrze”, w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Stary Rynek 1, uruchomiony został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny.
 
Punkt jest czynny w następujących dniach:  
 wtorek: 10.00 - 15.00
 czwartek: 10.00 - 15.00
 
Dane teleadresowe:
 nr telefonu: 61 44 53 071
 adres e-mail: odpady@grodzisk.wlkp.pl
 
Mieszkańcy zainteresowani udziałem w Programie „Czyste powietrze” mogą uzyskać 
w Punkcie.
Informacje o założeniach Programu (telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośrednio w Punkcie).
Pomoc przy wypełnianiu wniosku o uzyskanie dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu (bezpośrednio w Punkcie). 
 
Uwaga! 
 
Uzyskanie informacji o Programie „Czyste Powietrze” bezpośrednio w Punkcie  oraz pomoc przy wypełnieniu wniosku o uzyskanie dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu możliwe będą wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 Więcej informacji o programie na stronie www.czystepowietrze.gov.pl oraz najnowsze zasady obowiązujące od 01.07.2021 r. www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/zasady-obowiazujace-od-1-07-2021
 Przypominamy również, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącą posiadanego źródła ciepła.
Dla budynków które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy (czyli do 30.06.2022 r.).
Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.
 
Powyższe deklaracje będzie można składać w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski lub elektronicznie pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/

Najchetniej czytane

2021-06-25
Grodziska Szybko 10 po Covidzie
2021-08-26
Uwaga! transmisja mszy św. z Lubinia odbędzie się online
2021-07-25
Wybieramy najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy
2021-06-30
Centralna ewidencja emisyjności budynków
2021-09-14
XXIII Grodziski Rajd Rowerowy - kończy się termin zapisów