ZARZĄDZENIE Nr 65/2022 BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO

ZARZĄDZENIE Nr 65/2022 BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Treść zarządzenia

Najchetniej czytane

2022-06-17
Wniosek PESEL - Додаток PESEL
2022-03-22
Podpisanie umowy na kupno grodziskiego stadionu
2022-06-21
DZISIAJ MIJA OSTATNI DZIEŃ BY ZŁOŻYĆ DELKARACJĘ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
2022-04-28
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO
2022-03-31
Rozbudowa drogi gminnej nr 530726P