ZARZĄDZENIE Nr 66/2022 BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 23 maja 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 66/2022 BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 23 maja 2022 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

treść zarządzenia

Najchetniej czytane

2023-04-05
Geocaching w Grodzisku Wielkopolskim
2023-04-04
Jubileuszowe sympozjum naukowe w firmie Haba
2023-03-20
Grodziski Pchli Targ edycja 2023
2023-04-03
Grodziski Jarmark Wielkanocny 2023
2023-04-14
Zaproszenie na badanie słuchu - ODWOŁANE!