Grodziska Gminna Rada Seniorów

 

 

 

Pierwsze obrady w 2023 roku

Na pierwszych roboczych obradach zebrała się Grodziska Gminna rada Seniorów gminy Grodzisk Wielkopolski.  

 

 

 

 

Uroczysta inauguracja działalności Grodziskiej Gminnej rady Seniorów

2 grudnia 2022 roku odbyły się pierwsze obrady Grodziskiej Gminnej Rady Seniorów. Podczas spotkania, które miało uroczysty charakter, radni senioralni złożyli ślubowanie i otrzymali z rąk Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Piotra Hojana akty powołania do Rady. Tym samym, Grodziska Gminna Rada Seniorów rozpoczyna I kadencję, która będzie trwała 3 lata (2022 – 2025).

Podczas pierwszych obrad, Burmistrz Piotr Hojan oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Gawron, podziękowali za zgłoszenie się do Rady Seniorów, pogratulowali wybranym radnym, wyrazili chęć współpracy,  życząc owocnej pracy na rzecz środowiska senioralnego w gminie Grodzisk Wielkopolski. Nowo powstała Rada składa się z 9 radnych, którzy wybrali spośród siebie przewodniczącego, którym został Ryszard Śródecki oraz wiceprzewodniczącego – Bogusława Pakułę. W Radzie zasiadają osoby reprezentujące zarówno środowisko miejskie jak i wiejskie.
Skład Rady: Hercuń Elżbieta, Herzog Bronisław, Matysiak Hanna, Pakuła Bogusław, Stopa Agnieszka, Śródecki Ryszard, Tullin Michał, Wolińska Ewa, Woźniczak Grażyna.