Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słocinie

Projekt podziału świetlicy ma na celu lepsze wykorzystanie sali przez organizacje lokalne takie jak: KGW, Kabaret „To My”, Szkoła Podstawowa, Przedszkole, Rada Sołecka.
Obecne połączenie ze sklepem „GS” jest uciążliwe dla prowadzenia działalności ww. grup. Ponadto projekt ma zachęcić wszystkie organizacje lokalne do aktywniejszego działania, rozwijania swoich zainteresowań i zdobywania nowych umiejętności.
Powstanie „nowej”, niezależnej części świetlicy umożliwi mieszkańcom swobodną integrację, która nie będzie przeszkadzała w działalności punktu handlowego „GS”.
Projekt ma na celu poprawę estetyki, czystości i funkcjonalności Świetlicy Wiejskiej w Słocinie.